Izlaganja

1
Kristijan, Kuhar, “In the Quest for Theological and Liturgical Texts in Glagolitic Miscellanies (15th c.)”, El’Manuscript 2021 Textual Heritage and Information Technologies, Department of Slavonic Studies, Freiburg University, Germany, 12. – 15.04.2021.
2
Kuštović, Tanja, “Pariški zbornik (1375.) i Hvalov zbornik (1404.) u suodnosu”, Srijeda na Filozofskom fakultetu. 4. ciklus (2020-2021), Filozofski fakultet, Tuzla, 17. veljače 2021.
3
Badurina Stipčević, Vesna, “Istraživanje starije hrvatskoglagoljske zborničke baštine”, Meeting of Biblical Commission of the International Committee of Slavists, Webex meeting, (Università degli Studi Firenze), 17. prosinca 2020.
4
Kuštović, Tanja, “Borislavićev zbornik ili Pariški zbornik, 1375. (Slave 73), Radionica, Kolegij: Filološke analize hrvatsko-staroslavenskih tekstova”, Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 10. prosinca 2020.
5
Badurina Stipčević, Vesna, “Legende o svetom Jeronimu u hrvatskoglagoljskoj književnosti”, Međunarodni interdisciplinarni znanstveni skup "Hrvatska kultura i sveti Jeronim", Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Knjižnica HAZU, Zagreb, 3.-4. studeni 2020.
6
Badurina Stipčević, Vesna, “Pariški zbornik Slave 73 (1375) u kontekstu hrvatsko-glagoljske benediktinske baštine”, Međunarodni znanstveni skup povodom 11 stoljeća prisutnosti benediktinki Sv. Marije u Zadru. Vrijeme, prostor i duhovnost: Benediktinsko monaštvo i njegovo naslijeđe, Zadar, 17. rujna 2020.
7
Badurina Stipčević, Vesna, “Hrvatska glagoljaška baština”, Poslijediplomski studij Kroatologije, Hrvatski studiji, 22. veljače 2020.